top of page
WOCODO 10bis.jpg

Wocodo

 Teneinde de volledige flux van de problematiek van de administratieve verwerking en vaststelling van de woonstcontroles

In volle COVID-tijd werd WOCODO als bijkomende app onder het mobiel politieplatform FOCUS ontwikkeld, teneinde de volledige flux van de problematiek van de administratieve verwerking en vaststelling van de woonstcontroles door politie, geautomatiseerd, paperless, ergonomisch, zowel mobiel (op smartphone of tablet) als ter kantore, uniform aan te kunnen bieden voor steden/gemeenten, hierbij maximaal gebruik makend van en geïntegreerd met de bestaande ICT-platformen en toepassingen.

De bestaande COTS programmatuur die de Vlaamse ICT-partners van de afdelingen burgerzaken van de steden & gemeenten aanboden, voldeden niet aan de behoeften van de politie, hadden aan politiezijde en niet uniforme interfacing eigen aan hun programmatuur, boden te weinig veiligheidsgaranties qua toegang en werkten niet geïntegreerd met de politiedatabanken. Aan franstalige zijde was nog geen COTS-software beschikbaar.

Door zich als lokale politiezones te verenigen :
* gingen de zones hierbij op zoek naar schaalgrootte, waardoor de kosten konden worden gedeeld en gedrukt,
* konden ze met meer gewicht hun behoefte verdedigen bij de overige stakeholders.

Door de commerciële partners van de steden & gemeenten actief te betrekken werd een realistisch draagvlak gecreeërd.

Door de opvolging via een stuurgroep, konden de behoeften van gebruikers (zowel bij de steden & gemeenten als bij politie), afgetoetst aan de eisen en mogelijkheden van de private en publieke stakeholders.

 

Dankzij WOCODO -is er :
* Hogere tevredenheid van de burger door een betere dienstverlening omwille van de snellere antwoordtijden en uitvoeringstermijnen,
* is er een beters samenwerking tuss de diensten burgerzaken en politie;
* administratieve verlichting van het werk;
* meer blauw op straat,
* conformering met de GDPR-wetgeving,
* een automatische veiligheidscontroles,
* domicilie en sociale fraude beter bestreden worden,

* een hogere integriteit van de inhoud van het rijksregister.

Presentatie: Agora Awards

Ontdek hoe het werkt, van het coderen van het verzoek tot adreswijziging tot de validatie.

Gebruikershandleiding

Download de volledige
gebruikershandleiding

Capturer.PNG

Geschiedenis

Ontdek de ontstaansgeschiedenis van Wocodo in een video

Waarde voor de burger

 • Uniforme en zelfde behandeling, conform GDPR ;

 • Kortere antwoordtermijnen om ingeschreven te worden ;

 • Lagere foutenmarge.

Waarde voor de gemeentelijke administratie

 • Volledig geïntegreerd met hun eigen programmatuur "burgerzaken", los van de leverancier;

 • Full digital mogelijk; 

 • Kortere antwoordtijden.

Waarde voor politie

 • Zowel op desktop als op tablet en smartphone bruikbaar;

 • Geïntegreerd met de bestaande door politie consulteerbare databanken;

 • gecertifieerde toegang tot de toepassing;

 • 20 minuten winst per dossier ( 100 VTE op jaarbasis ); 

 • meer blauw op straat;

 • Kortere antwoordtijden;`

 • lagere foutenmarge;

 • Uniforme werking en conform GDPR;

 • Full digital;

 • Onderbouwde management werktuig bij klachten en voor een efficiëntie-analyse.

WOCODO 6bis_edited.jpg

Over het partnerschap

 • Samenstelling van de groep stakeholders:
  uniek samenwerkingsverband tussen twee direct betrokken overheden overheden (steden & gemeenten en politie), de ICT politie Antwerpen, vijf leveranciers van software voor de diensten burgerzaken (CIVADIS, CEVI, Cipal-Schaubrouck, Remmicom, ICT ville de Liège), evenals hun belangenverenigingen en toezichthoudende overheidsdiensten;

 • realisatie via een stuurgroep waarin alle stakeholders werden betrokken;

 • Aan politiezijde :

0)  toch geïmplemeneerd onder de beveiligde shell "FOCUS" en
0) geïntegreerde met de politiedatabanken en het rijksregister;

0) gebruikmakend van een tijds- en locatiestempel bij ingave gegevens;

0) zonder federale financiële ondersteuning  (volledige autofinanciering van de lokale politiezones zelf).

 • Bij de steden & gemeenten : via een commerciële API, volledig geïntegreerd in de bestaande toepassingen "burgerzaken";

 • full paperless keten vanaf ingave/ aanvraag door de burger, over de gemeentelijke/stedelijke administratie burgerzaken, naar politie en terug;

 • ICT toepassing transparant bruikbaar op desktop, tablet en smartphone

bottom of page